Our Team

Chandra Shekhar Adhikari

Chandra Shekhar Adhikari

Editor
Madhav Prasad Nepal

Madhav Prasad Nepal

Senior Research Fellow
Bishnu Bhattarai

Bishnu Bhattarai

Deputy Editor
Masta KC

Masta KC

Business Bureau Chief
Prabin Bikram Katwal

Prabin Bikram Katwal

Special Correspondent
Sangita Shrestha

Sangita Shrestha

Senior Correspondent
Santosh Adhikari

Santosh Adhikari

Senior Correspondent
Dipesh Shrestha

Dipesh Shrestha

Senior Correspondent (Photojournalist)
Keshav Rana Chhetri

Keshav Rana Chhetri

Senior Correspondent
Suranjan Ghimire

Suranjan Ghimire

Correspondent
Kiran Poudel

Kiran Poudel

Correspondent
Susmita Bajagain

Susmita Bajagain

Jr. Correspondent
Bibek Bibas Regmi

Bibek Bibas Regmi

Correspondent (Koshi Province)
Neha Jha

Neha Jha

Correspondent (Madhesh Province)
Binod Pariyar

Binod Pariyar

Senior Correspondent (Lumbini Province)
Vijaya Nepal

Vijaya Nepal

Sr. Correspondent (Gandaki Province)
Rama KC

Rama KC

Correspondent (Karnali Province)
Padam Raj Bhatta

Padam Raj Bhatta

Correspondent (Sudurpaschim Province)
Santosh Khaderi

Santosh Khaderi

Research Fellow / UAE
Ajaya Aloukik

Ajaya Aloukik

Writer & Digital Creator / China
Bikash Shrestha

Bikash Shrestha

Marketing & PR Manager
Biplov Raut

Biplov Raut

Account and Admin officer

Kishor KC

Correspondent (Digital)
Kabi Adhikari Thapaliya

Kabi Adhikari Thapaliya

Senior Research Fellow
Prem Chand

Prem Chand

Correspondent